شرایط احراز نمایندگی

احراز نمایندگی تاپکو دارای ضوابطی است که طی آن موارد متعددی چون فضای فروشگاه، سابقه فعالیت و غیره مورد بررسی قرار می گیرند. لذا جهت اعلام تمایل به دریافت نمایندگی باکس پایین را تیک زده، سپس فرم درخواست نمایندگی را پر نمائید.